Rampun Kesenian Insan Sastera

instagram-logos-png-images-free-download
Rampun Kesenian Insan Sastera
gmail.png
IMG_9594.jpg
lograksi_edited.png

PENGENALAN

Kelab Rampun Kesenian Insan Sastera juga dikenali sebagai RAKIS. Kelab ini mula ditubuhkan pada tahun 1997 dan dirasmikan oleh Naib Canselor Universiti Brunei Darussalam pada ketika itu iaitu Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Awang Abu Bakar bin Haji Apong. 

Kelab ini dikendalikan oleh mahasiswa-mahasiswi Universti Brunei Darussalam dengan adanya bimbingan daripada penaung RAKIS dan penasihat-penasihat RAKIS. Oleh itu, beberapa aktivit-aktiviti RAKIS telah diadakan bagi menyemarakkan lagi suasana kampus. Acara pertama bagi kelab RAmpun Kesenian Insan Sastera ini adalah Tamu Puisi yang dirasmikan oleh Naib Canselor pada ketika itu. Pelbagai aktiviti-aktiviti RAKIS yang telah diadakan seperti Rentak Rasa, kembara RAKIS, lawatan-lawatan, menuai padi, projek Pemberigaan Karya Muda Omar ‘Ali Saifuddien, persembahan pentas dan sebagainya.

OBJEKTIF & TUJUAN

i. Bagi memeriah dan menghidupkan suasana kampus yang lenggang setelah habis waktu kuliah.


ii. Menggalakkan minat pelajar terhadap kesusasteraan.


iii. Menyatupadukan pelajar-pelajar aliran sastera dengan aliran-aliran lain.


iv. Mencungkil dan mendedahkan bakat-bakat pelajar dalam bidang kesusasteraan.


v. Membangun sifat-sifat kerjasama dan persahabatan di kalangan ahli di dalam persatuan.

JAWATANKUASA TADBIR & JAWATANKUASA KERJA

( AKAN DIUMUMKAN NANTI )

AKTIVITI