IMG_9591.jpg

PENGENALAN

Kelab Pendeta Bahasa merupakan sebuah kelab di bawah Program Bahasa Melayu & Linguistik Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. Kelab ini merupakan antara kelab yang sudah lama ditubuhkan di Universiti Brunei Darussalam. Tujuan Kelab ini adalah bagi membantu pelajar-pelajar yang mengambil Program Bahasa Melayu dan Linguistik di Universiti Brunei Darussalam terutama dalam bidang akademik. Kelab Pendeta Bahasa juga terbuka kepada semua mahasiswa/-i Universiti Brunei Darussalam yang bukan mengambil Program Bahasa Melayu dan Linguistik.

OBJEKTIF

  • Meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat betapa bahasa adalah khazanah manusia yang paling berharga dan perlu dipelihara

  • Menggalakkan para ahli untuk menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik dan mempelajari bahasa-bahasa lain.

  • Mencambah serta meningkatkan nilai daya intelektual para ahli melalui aktiviti-aktiviti kebahasan.

  • Meningkatkan kualiti diri para ahli sebagai insan universiti yang sempurna.

MISI & VISI

  • Menjadikan Kelab Pendeta Bahasa sebagai sebuah kelab yang dikenali oleh universiti-universiti tempatan dan universiti-universiti di rantau ASEAN

  • Dapat melahirkan graduan-graduan yang berkalibar, komited serta mempunyai daya kepimpinan dan keyakinan diri yang tinggi.

  • Dapat membentuk graduan-graduan yang mempertahankan bahasa, budaya dan bangsanya serta memperjuangkan kedaulatan negara. 

AHLI-AHLI JAWATANKUASA ( AKAN DIUMUMKAN NANTI )

AKTIVITI

PMUBD | KPB Video
PMUBD | KPB Video
Contact Us
Official Website
Any Inquiries/Questions?
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

pmubd

PMUBD

Persatuan Mahasiswa/i Universiti Brunei Darussalam

UBD logo[2019 White].png
Location

Pejabat Majlis Perwakilan Pelajar Bilik 1.31, Bangunan Hal Ehwal Pelajar, Jalan Tungku Link, BE1410.

Universiti Brunei Darussalam

Negara Brunei Darussalam

RUN BY STUDENTS, FOR THE STUDENTS

© 2019 | ALL RIGHTS RESERVED | PERSATUAN MAHASISWA/I UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM