top of page

Kelab Pendeta Bahasa

Kelab Pendeta Bahasa
instagram-logos-png-images-free-download
IMG_9591.jpg
WhatsApp%20Image%202019-09-11%20at%207.3

PENGENALAN

Kelab Pendeta Bahasa merupakan sebuah kelab di bawah Program Bahasa Melayu & Linguistik Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Brunei Darussalam. Kelab ini merupakan antara kelab yang sudah lama ditubuhkan di Universiti Brunei Darussalam. Tujuan Kelab ini adalah bagi membantu pelajar-pelajar yang mengambil Program Bahasa Melayu dan Linguistik di Universiti Brunei Darussalam terutama dalam bidang akademik. Kelab Pendeta Bahasa juga terbuka kepada semua mahasiswa/-i Universiti Brunei Darussalam yang bukan mengambil Program Bahasa Melayu dan Linguistik.

OBJEKTIF

  • Meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat betapa bahasa adalah khazanah manusia yang paling berharga dan perlu dipelihara

  • Menggalakkan para ahli untuk menguasai bahasa Melayu dengan lebih baik dan mempelajari bahasa-bahasa lain.

  • Mencambah serta meningkatkan nilai daya intelektual para ahli melalui aktiviti-aktiviti kebahasan.

  • Meningkatkan kualiti diri para ahli sebagai insan universiti yang sempurna.

MISI & VISI

  • Menjadikan Kelab Pendeta Bahasa sebagai sebuah kelab yang dikenali oleh universiti-universiti tempatan dan universiti-universiti di rantau ASEAN

  • Dapat melahirkan graduan-graduan yang berkalibar, komited serta mempunyai daya kepimpinan dan keyakinan diri yang tinggi.

  • Dapat membentuk graduan-graduan yang mempertahankan bahasa, budaya dan bangsanya serta memperjuangkan kedaulatan negara. 

AHLI-AHLI JAWATANKUASA ( AKAN DIUMUMKAN NANTI )

AKTIVITI

bottom of page